POMOT

ROZMETADLA UMĚLÝCH HNOJIV UPR POMOT
Zásobníková skříň garantuje 10-letou bezobsluhovou práci díky svému originálnímu provedení.  Převodová skříň je poháněna od ostruhového kola opírající se o pojezdové kolo. V praxi to znamená, že dávka zůstává konstatní i při změně rychlosti pojezdu. Aby byla práce pro řidiče ještě snažší, firma POMOT osazuje každé rozmetadlo automatickým hydraulickým ventilem, který po vypnutí pohonu hydromotorů rozmetacích kotoučů automaticky nadzvihne převodovou skříň, a zastaví tím pohon podlahového dopravníku tak, aby materiál dále nepadal do rozmetacího ústrojí. Po opětovném zapnutí rozmetacích kotoučů vlastními hydromotory se převodovka vlastní hmotností opět svým ostruhovým kolem volně dotkne pojezdového kola.

ROZMETACÍ KOTOUČE
Dva univerzální rozmetací kotouče poháněné od olejového čerpadla tažného prostředku, nikoli kardanem. Hydraulický pohon je veden do 2 hydraulických motorů s otáčkami od 0 do 2500 ot./min v závislosti od výkonosti čerpadla traktoru. Pro získání 1000 ot./min stačí olejové čerpadlo o výkonu 60 l/min.
Správnou volbu otáček rozmetacích kotoučů podle povahy materiálu nastavujeme pomocí mechanického ventilu, který reguluje průtok oleje do hydromotorů pod kotouči a tachometrem, který je standardní výbavou každého rozmetadla a průběžně informuje o počtu otáček rozmetacích kotoučů. Rozmetací kotouče se točí odstředivě a eliminují tímto možnost nežádoucího překrytí výsévané dávky.
Uprostřed rozmetacího kotouče je osazena speciální vložka, která patřičně směřuje rozmétaný materiál. Ocelové profilované lopatky jsou na vnitřní straně rozmetání na kotouči chráněny polyamidovou vložkou, chránící povrch lopatky před poškozením a nadměrným opotřebením, dodává rozmetanému materiálu potřebný skluz a zabraňuje zalepování materiálů na rozmetacím kotouči, což si mnoho klientů velmi chválí.

ZÁSOBNÍKOVÁ SKŘÍŇ
Stěny zásobníkové skříně jsou konstručně koncipinovány pod úhlem 45° díky čemu vložený materiál se opírá a vyvíjí část tlaku na stěny korby a nikoli na dno podlahového dopravníku. Zároveň tento sklon korby výborně svádí materiál při odběru do stře vozu na řetězový dopravník. Zásobník je vyroben v trapézovém uložení s úžením na dně do šíře vynášecího řetězového dopravníku. Celek tvoří pevná svařená konstrukce s malým počtem dodatečných elementů snižující konzervaci tímto na minimum. Rám pojezdové soustavy je rovněž svařen z pevných uzavřených profilů.

ŘETĚZOVÝ PODLAHOVÝ DOPRAVNÍK
Univerzální rozmetadla firmy POMOT jako jedny z mála na trhu používají výhradně řetězový podlahový dopravník k přesunu materiálu k rozmetacímu ústrojí. Firma POMOT nabízí rozmetadla s jedním nebo dvěmi dopravníkovými pásy o šířkách provedení 500mm, 730mm, 1000mm s odpovědně uzpůsobenou výsypnou clonou pro precizní dávkování. Díky odpovědnému výběru typu a šíři dopravníku je zcela eliminován efekt zástavy přísunu materiálu nebo jeho hromadění a nerovnoměrném posunu.
Řetězový dopravník rozbíjí hroudy slepeného materiálu a podává odpovědnou dávku hmoty k rozmetacímu ústrojí bez vlivu na množství hmoty v zásobníku nebo jeho konzistenci.
Aby se zvýšila životnost rozmetadla je nutná čistota dna zásobníku pod podlahovým dopravníkem, k čemuž přispívá speciální ochranná vrstva nátěru, s plastickou složkou o síle 12,5mm.Tento pružný podklad zvyšuje kluzkost podlahy, stišuje práci řetězového dopravníku (články řetězu se netřou o plech), zvyšuje jeho životnost, zabraňuje lepení se materiálů na dno korby, a usnadňuje stírání materiálu příčkami dopravníku z podlahy.
Při rozmetání vlhkého materiálu je rovněž pamatováno na samočištění řetězů. Řetěz při výsypu na rozmetací kotouče je čištěn štětečky. Univerzálnost tkví v libovolném užití měkkých, sypkých, granulovaných hnojiv, vápna v různé konzistenci, trusu, písku, soli, štěrku a pod.

3 rychlostní převodovka = 10 let bezhavarijní práce

Řetězový dopravník je poháněn mechanicky přes ostruhové kolo umístěné na hlavní hřídeli, přes převodovou skříň. Převodovka je třístupňová s mechanickou regulací pomocí táhla, dle potřeby uživatele, pro tři různé rychlosti posuvu dopravníku.

HYDRAULICKÁ INSTALACE

Hydraulická instalace – výtlak a zpětný přepad je tím nejlepším řešením.
Hydraulický pohon rozmetacích kotoučů na rozdíl od pohonu od kardanu traktoru je plně regulovatelný a jeho výkonnost díky regulačnímu ventilu se nemění při změně otáček a vede k dodržení rovnoměrnosti otáčekrozmetacích kotoučů a tím pádem i stabilní a konstatní dávce.
Hydraulický pohon rozmetání vede rovněž k větší bezpečnosti práce, kdy v případě blokace rozmetacích kotoučů, např. větším kamenem,se prostě hydraulický okruh zablokuje a po odstranění překážky lze plynule pokračovat v práci.

Proto u výrobků s pohonem od vývodové hřídel traktoru pomocí kardanu jsou užité rozmetací kotouče obvyklé zcela ploché.

Pro hydraulický pohon stačí agregovat dvě hydraulické hadice - tlakovou a přepad. Po jejich propojení je stroj již zcela připraven na práci, s možnostá napojení ještě před vlastní nakládkou materiálu. Olej z traktoru protéká hydraulickým ventilem s mechanickou regulací, kde se reguluje konečná dávka určená pro samotné hydromotory. Za regulačním ventilem je umístěn rovněž ventil pro autoamtický zdvih třírychlostní převodovky pohonu dopravníku, kdy při vypnutí pohonu kotoučů se posuv materiálu rovněž a ihned zastaví. Ventil hydraulicko-mechanický je vybaven potenciometrem pro regulaci otáček rozmetacích kotoučů v rozsahu od 0 do 1600 ot/min. (Pro získání otáček 1000 ot/min. stačí výkon čerpadla traktoru 60 ltr./min). Průtok oleje lze rovněž regulovat z kabiny traktoru, pakliže je títmo systémem (regulací průtoku) vybaven traktor. Momentální rychlost a počet otáček rozmetacích kotoučů ukazuje uživateli tachometr umístěný na přední stěně rozmetadla (nad ventilem regulujícím průtok oleje), který díky čidlům zamontovaným na rozmetacích kotoučích počítá jejich otáčky.Tabulka přibližného množství rozmetání ukazuje jaká má být rychlost otáčení rozmetacích kotoučů aby jste dosáhli požadovanou šířku rozhozu. Dodatečně rychlost otáček každého hydromotoru lze regulovat pomocí ventilu krajního rozmetání umístěného přímo na hydromotoru. V standardní výbavě firma POMOT ve svých rozmetadlech používá jeden ventil krajního rozmetán. Je ovládán mechanicky a není při něm nutná změna polohy a uložení lopatek na rozmeatcím talíři nebo parcná výměna samotného talíře. Vedle ventilu krajního rozhozu je umístěno čidlo díky kterému se během regulace na displeji tachometru zobrazuje údaj krajního rozhozu.

Jen 4 parametry nastavení – systém "nastav a zapomeň"

Většina uživatelů rozmetadel prášků podle svých zkušeností a častěji podle svých pokusů nastavuje rozmetané množství, což vede k nezanedbatelným a zbytečným finančním i agrotechnickým ztrátám. Díky návodu k obsluze a v něm jasně osvětlených rozmetacích tabulek firma POMOT garantuje, že nastavená dávka hnojiva podle rozmetací tabulky bude dodržena.
Aby jste nastavili odpovídající dávku rozmetaného materiálu umístěného v zásobníku musíte nastavit následující parametry:
1. Hmotnost materiálu – tabulky jsou děleny podle hmotnosti materiálů
2. Otáčky rozmetacích kotoučů – nastavení na rozmetadlu pomocí ventilu průtoku oleje nebo na tachometru
3. Výška otevření výsypného hradítka – údaj čitelný z tabulky s ruční regulací rozsahu od 0 do 300mm s krokem co 2 mm.
4. Vybrané rychlosti posuvu dopravníku přes 3-rychlostní převodovku - dle tabulky

Díky odpovědně nastavené rozmetací dávce můžeme dosáhnout rozmetací dávky v rozmezí od minimální 36kg/ha do 5000kg/ha pro šíři dopravníku 500mm nebo až 10 000kg/ha pro dopravník o šíři 730mm.

Takový obrovský rozsah možného dávkování určuje rozmetadlo POMOT Chojna v popředí světové nabídky a jako jediný ze všech si zasluhuje i přídomek "univerzální".
Výše popsané přednosti a užitné parametry rozmetadel minerálních hnojiv značky „POMOT” vedou k:
-vysoké hospodárnosti provozu a úspoře agrotechnických hnojiv
-usnadňují obsluhu a servisní potřeby snižují na minimum
-zvyšují důkladnost a preciznost rozmetaná bez zbytečných ztrát
-velké objemy šetří náklady na transport
-bezproblémové uskladnění stroje
-výborné pro zimní údržbu komunikací
-velká variabilita a univerzálnost stroje co do používaných materiálů

Všechny spojovací součástí hydraulické soustavy jsou vyrobeny z nerezové oceli, všechny šrouby, matice, podložky, jsou z nerezové oceli.

 

Nejprodávanější

1
2112
Značky
   
 • UPR Kód: GUPR
  UPR
  Expedice 1-2 dny


  UPR -
  Licence od Novozélandské společnosti (www.transpread.com)TRANSPREAD, která vyrábí rozmetadla od roku 1951. Ročně je vyrobeno přes 2000 kusů rozmetadel.
  Zásobník je vyroben z oceli o tloušťce 3 mm z důvodu snížení váhy stroje a povrchově upraven nátěrem. Na dne zásobníku je 12mm plastový povrch, na kterém nedochází k uchycení rozmetaného materiálu. Profilovaná rámová konstrukce, horní závěs 40mm, ruční brzda, 2 okruhové brzdy se zátěžovým regulátorem, podpůrné kolo, konstrukční rychlost 40 km/h, šířka řetězového dopravníku 500 (730)mm, řetěz se posouvápo plastové podložce síly 12mm, mechanický třírychlostní pohon řetězového dopravníku ostruhovým kolem, 36 kg/ha - 5000 kg/ha dle pracovního nastavení, rozmetací kotouče z 3mm oceli RA EX 400, která se používá na výrobu zimních radlic, průměr talířů 62 (72) cm, talíře jsou poháněné hydraulicky, hydraulický pohon rozmetacích kotoučů s mechanicko-hydraulickou regulací v rozmezí otáček 0 až 1600 ot/min s možností nastavení rychlosti každého kotouče zvlášť. Uzávěr při hraničním rozmetání, mechanické dávkování v 150 možnostech od 2 do 300 mm, 2 okruhy z traktoru, tachometr, světelná instalace.


  1 Kč bez DPH
  1 Kč
     
  Značka: POMOT Chojna

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem